top of page
2001 - 2004

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI

Fakulta multimediálních komunikací – obor multimédia a design
Specializace – scenáristika, kamera, režie

1999 - 2001

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ BRNO

Fakulta technologická Zlín
Institut reklamní tvorby a marketingových komunikací

1996 - 1998

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA FILMOVÁ PÍSEK

Obor organizace televizní, filmové a rozhlasové tvorby 

1994 - 1996

AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ

Fakulta filmová a televizní

Katedra dokumentární tvorby - mimořádné studium

1990 - 1994

GYMNÁZIUM - ČESKÁ, ČESKÉ BUDĚJOVICE

bottom of page